Steeds meer studenten bij pyscholoog

UTRECHT – Meer dan vierduizend Vlaamse studenten zoeken professionele hulp. Zo schrijft de Belgische krant De Morgen dat er van de 105.819 studenten aan de universiteiten en de Antwerpse hogescholen 4.195 langs gaan bij een psycholoog of psychiater.

Het aantal jongeren dat hulp zoekt neemt ieder jaar toe. De twee klachten die het meest voorkomen zijn depressies en angststoornissen. Zo stelt Paul van Royen, decaan van de Antwerpse faculteit geneeskunde:

“We zien fors meer studenten met eerder gedetecteerde problemen, zoals adhd of autismespectrumstoornis. Door zich te laten diagnosticeren, krijgen zij een speciaal statuut. Op die manier hebben zij recht op gespreide examens of krijgen ze meer tijd om een proef te voltooien.”

Hulpverleners kunnen de vraag niet aan en daardoor ontstaan er vaak lange wacht tijden. Een oplossing die hiervoor wordt gebruikt is werken in groep sessies. Zo organiseert de Universiteit van Gent dertig keer per jaar faalangst- en uitstelsessies.

In Nederland is weinig bekend over geestelijke problemen onder studenten. Zo is in een artikel op de website van de Telegraaf te lezen dat De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) momenteel bezig is met een onderzoek. Resultaten zijn er nog niet.

depressie studenten

Foto: studenten.net

Bronnen:

Telegraaf

De Morgen