”Schrikbarend hoog aantal criminele Marokkanen”

DEN HAAG Het aantal Marokkaanse en Antilliaanse jongeren dat in de criminaliteit terecht komt is schrikbarend hoog. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau dat in handen van RTL Nieuws is gekomen.

Uit het rapport, dat volgende week gepresenteerd wordt, blijkt dat Antilianen het meest verdacht worden van strafbare feiten, gevolgd door Marokkanen.  Van alle Marokkaanse jongens tussen 12 en 23 jaar is 65 procent wel eens aangehouden. Volgens Diederik Samson, huidig PVDA-lijsttrekker maar jarenlang straatcoach in Amsterdam geweest, hebben Marokkaanse jongeren een ‘’etnisch monopolie’’ op straatoverlast.

Ook blijkt uit het rapport dat niet-westerse immigranten zes keer zo veel gebruik maken van bijstandsuitkeringen als autochtone Nederlanders. Verschillende politieke partijen vragen reeds jaren om een taaleis bij een bijstandsuitkering. Dat wil zeggen dat alleen mensen die de Nederlandse taal machtig zijn, een dergelijke uitkering kunnen ontvangen.

Aan de andere kant is er een stijgende lijn te zien in het opleidingsniveau van migranten. Steeds meer allochtonen gaan naar een school voor hoger onderwijs, volgens het SCP.

Bron:

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/329558/SCP-Aantal-Marokkanen-in-criminaliteit-schrikbarend.htm