Marokkaanse lieverdjes

In de afgelopen jaren zijn er al veel criminologen en andere deskundigen geweest die zich over de Marokkaanse-jongerenproblematiek hebben gebogen. Vooral met de vraag: Hoe stel je het verband tussen criminaliteit en bepaalde etnische groepen aan de orde? Een boek dat veel teweeg bracht heet ‘Marokkaanse lieverdjes’ (Hans Werdmolder, 2005). De schrijver zoekt een verklaring voor het criminele en hinderlijke gedrag in het functioneren van de Marokkaanse gemeenschap, het gezin en het onderwijs. Volgens Werdmolder wordt er vaak een grote fout gemaakt door buitenstaanders: zij gaan ervan uit dat er een homogene Marokkaanse gemeenschap bestaat. We lezen in zijn boek: Het is eerder een conglomeraat van individuen en familieverbanden, die zich alleen als eenheid opstelt als er voldoende (negatieve) externe druk is, bijvoorbeeld vanuit de negatieve mediaberichtgeving.

Het feit dat de Marokkaanse jongeren deze week opnieuw negatief in het nieuws verschijnen () zal er dus alleen maar extra voor zorgen dat de gemeenschap zich als een eenheid opstelt. En ergens geef ik ze gelijk, want hoe moet je jezelf anders verdedigen? Samen sta je eenmaal sterker dan alleen en dit getuigt tenminste wel van een sterke onderlinge culturele verbondenheid. Dat vind ik prijzenswaardig.

Bron: Algemeen Dagblad

One thought on “Marokkaanse lieverdjes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s