Keet’n, das niks veur’n stadse

‘’ ‘N stadse? Die heurt nie bé on’s in de kete.’’ Da heur ie voake as ie in ’n kete kumt en ie nie thuus heurt in ’n boer’ndorpie as Roevene(Rouveen). Nee, dat boer’n gebeur’n is niets veur mé. Ik kan wè voake geniet’n van doa heurlijke dorpsgevuule, moar op ’t durp zal ik mien leem lang nie bliem. Ik heb mens’n neudig om mé hinne. Ik mut ’n proatie kun’n moaken mit ’n oantal buur’n of bekend’n. ’N as ie gen nie thuus bint in oen durpe, da wil ie oen spulligie liever verkass’n noar de stad dach ik zo. De jong’ van mien boasisscheul tied heb’n een keet, moar ik benne gen nie mé bé de jong’ sin’s ik van de boasisscheule weg binne. Eenmoal in de stadte op de midd’loarescheule had ik mien droaie wel uvunden. Tuss’n de jong’ van de stadte veul ik mie thuus. Ik bin dan ook allennig noa de eupening van de keete ewest. Doarnoa bin ik neuit mé bé de jong’ in de keet ewest. Ik gunge liever noar ’t café in de stadte. Wat ik we eleerd heb ’s dat ik nie thuus heur in ’n keet, da loat ik wè oan de echte boer’n euver.

Voor lezers die het niet begrijpen: Klik hier voor een versie in ABN.

One thought on “Keet’n, das niks veur’n stadse

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s