Europees asielbeleid op lange baan

Toen in 1995 de eerste binnengrenzen in Europa open gingen, als gevolg van het verdrag van Schengen, toen begonnen ook de problematische jaren van een Europees asielbeleid. Het verdrag was namelijk veel meer dan alleen vrij reizen voor burgers van de EU. In 1999 werd in de in de Finse stad Tampere besloten dat Europa een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid zou krijgen. De lidstaten moesten dezelfde standaarden gaan handhaven voor onderzoek, onderdak, werk en zakgeld voor asielzoekers. De bedoeling was om het zogenaamde ‘asielshoppen’ tegen te gaan.

Na veel uitstel en andere prioriteiten binnen de Europese Unie, werd in 2003 de ‘Dublinregel’ ingevoerd. Iemand die in een land van de EU asiel had aangevraagd, mocht dat niet meer doen in een ander land van de Unie. Er werd een databank geïntroduceerd voor vingerafdrukken van asielzoekers.  Ook kwamen er minimumnormen voor opvang en kwamen er rechten dat de asielzoeker zich kon beroepen wanneer hij werd afgewezen. Hierna werd het weer stil rond het asielbeleid.

Er werd in 2011 wel een Europees asielbureau geopend in Malta. Dat bureau staat lidstaten bij in hun asielbeleid. Toch zegt Commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström dat het Europees asielbeleid nog altijd op een loterij lijkt. Per land verschilt de kans om asiel te krijgen enorm. Door gelijktrekken van de asielregels zouden alle asielzoekers niet meer massaal naar de landen gaan met de beste voorwaarden. In Brussel zijn ze nog bezig met precieze formuleringen van de vernieuwde regels. Het doel om het gemeenschappelijke asielbeleid af  te hebben, staat op volgend jaar. Wel moeten deze regels dan nog verwerkt worden in de nationale wetgeving.  Zo blijkt dat het openstellen van de binnengrenzen in 1995 toch meer gevolgen heeft dan in eerste instantie werd gedacht.

 

Bron: Elsevier. nr.48 1 december 2012. Carla Joosten

 

 

One thought on “Europees asielbeleid op lange baan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s